Home » 11.G34.31.0076

2013

Sadovnichiy V. A., A. M. Amelyushkin, V. Angelopoulos, V. V. Bengin, V. V. Bogomolov, G. K. Garipov, E. S. Gorbovskoy, B. Grossan, P. A. Klimov, B. A. Khrenov, J. Lee, V. M. Lipunov, G. W. Na, M. I. Panasyuk, I. H. Park, V. L. Petrov, C. T. Russell, S. I. Svertilov, E. A. Sigaeva, G. F. Smoot, Y. Shprits, N. N. Vedenkin, I. V. Yashin, (2013), Space experiments aboard the Lomonosov MSU satellite, Cosmic Research, 51, 427–433, doi:10.1134/S0010952513060063